czynsz

Zmiany wysokości czynszu w lokalach użytkowych – jak zabezpieczyć się umownie?

Umowy zawierane między przedsiębiorcami często zawierają klauzule waloryzacyjne. Pozwalają one wprowadzić inny niż pieniądz miernik wartości.