prawo

odbiór mieszkania
Odbiór mieszkania od dewelopera – jak zrobić to dobrze?

W procesie zakupu mieszkania czy domu z rynku pierwotnego jednym z najważniejszych momentów jest jego odbiór. Często towarzyszy nam wtedy ekscytacja, jednak powinniśmy również uzbroić się w uważność i zapamiętać najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Przy odbiorze technicznym mieszkanie powinno zostać sprawdzone pod każdym możliwym względem.

umowa deweloperska
Umowa deweloperska – jak zabezpieczane są prawa nabywców mieszkań z rynku pierwotnego?

Umowa deweloperska to dokument, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z drugiej strony nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty. Ponieważ umowa ta związana jest z prawem własności nieruchomości, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

usługi budowlane
Niekompetentni fachowcy świadczący usługi budowlane – jak nie dać się im oszukać?

Jeżeli tzw. fachowiec, na dźwięk wyrazów pisemna umowa, galopuje w siną dal szybciej niż inflacja w naszym kraju, to warto zachować czujność. W wielu wypadkach niechęć do potwierdzenia ustnych ustaleń, stanowi bowiem wyraźny sygnał ostrzegawczy, że nie mamy do czynienia z uczciwym kontrahentem, dającym rękojmię, że danego słowa dotrzyma i nie będzie się poczynionych ustaleń wypierał.

MPZP
Jak czytać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? Pośrednik nieruchomości odpowiada

W zasadzie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nic nie jest bez powodu. Nawet fioletowe kółka, czy ledwo widoczna szara kreska – wszystko ma swój cel. Ważne jest, aby nic nie pominąć, aby po otrzymaniu dokumentów do celów notarialnych z Wydziału Planowania Przestrzennego nie okazało się, że nasza działka jest, owszem, budowlana ale… zlokalizowana, chociażby na osuwisku aktywnym.

podatki
Transakcje na rynku nieruchomości – kiedy musisz zapłacić podatek VAT, PCC lub od spadków i darowizn?

Z obrotem nieruchomościami, podobnie jak z innymi dziedzinami życia, wiążą się daniny publiczne i obowiązek ich pokrywania. Najczęstsze transakcje w obrocie nieruchomościami to umowa sprzedaży, umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, umowa darowizny, umowa zamiany. Inne okoliczności, podczas których dochodzi do nabycia prawa własności, to także dziedziczenie i umowa dożywocia. Wszystkie wymagają spełnienia obowiązków podatkowych.

Kraków nagina przepisy
Kraków nagina przepisy dotyczące wskaźników zabudowy. Potrzebna natychmiastowa zmiana

Radny Grzegorz Stawowy ujawnia, że w Krakowie działki przeznaczone pod zabudowę usługową coraz częściej są sprzedawane na cele najmu instytucjonalnego. Oznacza to, że mimo ustawowego zakazu, pod przykrywką świadczenia usług, powstają budynki mieszkaniowe.