odbiór mieszkania
Odbiór mieszkania od dewelopera – jak zrobić to dobrze?

W procesie zakupu mieszkania czy domu z rynku pierwotnego jednym z najważniejszych momentów jest jego odbiór. Często towarzyszy nam wtedy ekscytacja, jednak powinniśmy również uzbroić się w uważność i zapamiętać najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Przy odbiorze technicznym mieszkanie powinno zostać sprawdzone pod każdym możliwym względem.

umowa deweloperska
Umowa deweloperska – jak zabezpieczane są prawa nabywców mieszkań z rynku pierwotnego?

Umowa deweloperska to dokument, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z drugiej strony nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty. Ponieważ umowa ta związana jest z prawem własności nieruchomości, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

podatki
Transakcje na rynku nieruchomości – kiedy musisz zapłacić podatek VAT, PCC lub od spadków i darowizn?

Z obrotem nieruchomościami, podobnie jak z innymi dziedzinami życia, wiążą się daniny publiczne i obowiązek ich pokrywania. Najczęstsze transakcje w obrocie nieruchomościami to umowa sprzedaży, umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, umowa darowizny, umowa zamiany. Inne okoliczności, podczas których dochodzi do nabycia prawa własności, to także dziedziczenie i umowa dożywocia. Wszystkie wymagają spełnienia obowiązków podatkowych.

zmiana lokalu_krakula
Zmiana sposobu użytkowania lokalu – kiedy i jak należy to zrobić?

Rozpoczynanie nowych przedsięwzięć często wiąże się ze znalezieniem odpowiedniego lokum lub dostosowaniem obecnie posiadanego. Niejednokrotnie nowa działalność gospodarcza wymaga bowiem wynajęcia lub zakupu odpowiedniego lokalu, innym razem możliwa jest do rozwinięcia w posiadanej już nieruchomości. W obu przypadkach może się jednak zdarzyć, że lokal oznaczony jest jako mieszkalny i konieczna jest zmiana jego przeznaczenia.

ustawa deweloperska_krakula
Nowa ustawa deweloperska – lepsza ochrona dla kupujących

Zgodnie z nową ustawą, składki do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego będą wpłacali deweloperzy, a stanowić one będą określony procent każdej wpłaty klientów na otwarty lub zamknięty rachunek powierniczy. Kwota składki będzie uzależniona od ceny mieszkania lub domu. Im ta cena będzie wyższa, tym nominalna wysokość składki również będzie rosnąć.

Prospekt informacyjny, czyli o czym deweloper musi nas poinformować?

Prospekt informacyjny powinien być doręczony osobie zainteresowanej zakupem na jej żądanie, a dobrą praktyką deweloperską jest udostępnianie prospektów bez wyraźnej prośby nabywcy, oczywiście w stosownym momencie przed zawarciem umowy sprzedaży. Kupujący musi bowiem mieć możliwość pełnego i świadomego zapoznania się z jego treścią.