Prawo i podatki

adwokat od nieruchomości
W jaki sposób adwokat od nieruchomości pomaga przy sprzedaży?

Usługi adwokata do spraw nieruchomości kojarzą się głównie z obsługą prawną deweloperów lub osób, które inwestują wolne środki, kupując nieruchomości. Jednak pomoc profesjonalnego prawnika z dziedziny nieruchomości często bywa nieodzowna także w innych sytuacjach.

zawarcie umowy deweloperskiej
Czy zawarcie umowy deweloperskiej gwarantuje nabywcy nieruchomości pełne bezpieczeństwo?

Bez względu na to, jaką umowę zawrzemy, żadna litera, zdanie czy ujęty tam przecinek, nie da nam stuprocentowej gwarancji, że deweloper lub wybrany przez niego wykonawca nie okaże się oszustem czy nierzetelnym kontrahentem, lub że nie zaistnieje zdarzenie grożące powodzeniu inwestycji (np. w związku z nagłym wzrostem cen materiałów budowlanych, brakiem dostępności siły roboczej, uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowę itd.).

wspólnota mieszkaniowa
Czym jest wspólnota mieszkaniowa oraz jakie są prawa i obowiązki jej członków?

Z prawnego punktu widzenia wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, ale jednostką organizacyjną, która pewne cechy osoby prawnej jednak posiada. Po pierwsze ma firmę, organy, siedzibę, numer NIP i REGON oraz może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, wchodzić w stosunek pracy jako pracodawca. To całkiem sporo, a niektórzy uważają nawet, że wspólnota mieszkaniowa jest na swój sposób spółką i choć to porównanie może być trafne, to jednak nie do końca.

umowa deweloperska
Umowa deweloperska – jak zabezpieczane są prawa nabywców mieszkań z rynku pierwotnego?

Umowa deweloperska to dokument, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z drugiej strony nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty. Ponieważ umowa ta związana jest z prawem własności nieruchomości, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

usługi budowlane
Niekompetentni fachowcy świadczący usługi budowlane – jak nie dać się im oszukać?

Jeżeli tzw. fachowiec, na dźwięk wyrazów pisemna umowa, galopuje w siną dal szybciej niż inflacja w naszym kraju, to warto zachować czujność. W wielu wypadkach niechęć do potwierdzenia ustnych ustaleń, stanowi bowiem wyraźny sygnał ostrzegawczy, że nie mamy do czynienia z uczciwym kontrahentem, dającym rękojmię, że danego słowa dotrzyma i nie będzie się poczynionych ustaleń wypierał.

podatki
Transakcje na rynku nieruchomości – kiedy musisz zapłacić podatek VAT, PCC lub od spadków i darowizn?

Z obrotem nieruchomościami, podobnie jak z innymi dziedzinami życia, wiążą się daniny publiczne i obowiązek ich pokrywania. Najczęstsze transakcje w obrocie nieruchomościami to umowa sprzedaży, umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, umowa darowizny, umowa zamiany. Inne okoliczności, podczas których dochodzi do nabycia prawa własności, to także dziedziczenie i umowa dożywocia. Wszystkie wymagają spełnienia obowiązków podatkowych.