Grzegorz Stawowy

Kraków nagina przepisy
Kraków nagina przepisy dotyczące wskaźników zabudowy. Potrzebna natychmiastowa zmiana

Radny Grzegorz Stawowy ujawnia, że w Krakowie działki przeznaczone pod zabudowę usługową coraz częściej są sprzedawane na cele najmu instytucjonalnego. Oznacza to, że mimo ustawowego zakazu, pod przykrywką świadczenia usług, powstają budynki mieszkaniowe.

Nowe miasto_krakula
Jest plan na „Nowe Miasto”. Kiedy Kraków będzie miał swój Manhattan?

Wysoka zabudowa, park o wielkości 65 ha oraz miejsce dla 100 tys. nowych mieszkańców – tak w skrócie ma w przyszłości wyglądać nowa dzielnica, która powstanie na terenie obecnych Rybitw.