Małopolska na weekend. Sprawdzamy, czy warto odwiedzić Nowy Targ

Nowy Targ Fot. Blooo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4476557

Ścieżki edukacyjne, wyjątkowe okazy przyrodnicze, tarasy widokowe, biegi na orientację i geocatching — między innymi takie atrakcje czekają na turystów, którzy wybiorą się na weekend do Nadleśnictwa Nowy Targ.

Wycieczkę najlepiej zacząć od tego, co najcenniejsze, czyli rezerwatów przyrody. Nadleśnictwo opiekuje się 4 rezerwatami, które obejmują naturalne lub w nieznacznym stopniu zmienione ekosystemy. Największym i  najczęściej odwiedzanym przez turystów jest Bór na Czerwonem. Rezerwat został utworzony na obszarze o powierzchni 114,66 ha, w lasach państwowych leśnictwa Bór i lasach miasta Nowy Targ. O wyjątkowości tego miejsca świadczy zachowane torfowisko wysokie, które jest największym i najstarszym żywym pomnikiem przyrody w okolicy, oraz bagienne skupiska drzew, typowe dla krajobrazu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

Przez rezerwat przebiega bezpłatna ścieżka edukacyjna — od okolic nowotarskiego lotniska sportowego do platformy widokowej, z  której można zobaczyć Tatry, Gorce i  kopułę torfowiska. Warto podkreślić, że taras jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przejście całej trasy (610 m) zajmuje ok. godziny. Ścieżkę można zwiedzać także na rowerze. Zwiedzający mogą korzystać z 7 tablic informacyjnych poświęconych przyrodzie chronionej w  rezerwacie. Trasa częściowo wiedzie przez malownicze drewniane pomosty. Wycieczka do rezerwatu daje szansę na spotkanie w  naturalnych warunkach rzadkich gatunków roślin i  zwierząt. W  pobliżu torfowiska występują m.in. sosna drzewokosa, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i torfowce. Do najczęściej spotykanych gatunków zwierząt należą tu traszki (grzebieniaste, zwyczajne, górskie, karpackie), salamandra plamista, bociany biały i czarny oraz orzeł przedni.

Przełom Białki pod Krempachami

Granice rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami obejmują powierzchnię 8,5 ha w  prywatnych lasach nadleśnictw Nowego Targu i Krościenka. Aż 25 gatunków roślin występujących na tych terenach jest pod całkowitą ochroną. Głównymi elementami krajobrazu są rzeka Białka oraz Pieniński Pas Skałkowy. Oprócz Białki, przełom tworzą dwie skały: Obrazowa (na lewym brzegu) i Kramnica (na prawym brzegu). Ponadto warto zobaczyć jaskinię w Obłazowej, w której dokonano odkrycia archeologicznego. Archeolodzy znaleźli dowody, że człowiek zasiedlał te tereny od paleolitu do średniowiecza. Pod względem historycznym cenne są także znaleziska z dna doliny Białki — wypełniają ją osady czwartorzędowe.

Potok Bembeńskie

Rezerwat Potok Bembeńskie rozciąga się na powierzchni ponad 38 ha. Jego największym skarbem jest rzadko spotykana bagienna świerczyna. Na terenie rezerwatu rosną również subalpejskie gatunki ziołoroślowe (np. jedlina), olsza czarna i szara oraz będący pod ochroną chaber miękkowłosy.

Skałka Rogoźnicka

Najmniejszym rezerwatem wchodzącym w skład Nadleśnictwa Nowy Targ jest Skałka Rogoźnicka, która leży w Pienińskim Pasie Skałkowym. Ponad 30 proc. powierzchni Skałki zajmuje odsłonięcie muszlowca, które znajduje się na terenie nieczynnego kamieniołomu. U podnóża zbocza rozciąga się charakterystyczna łąka mieczykowo-mietlicowa. Celem utworzenia tego rezerwatu była przede wszystkim ochrona skamieniałości powiązanych z osadami pochodzącymi z jury i kredy, występującymi w Pienińskim Pasie Skałkowym. W  Nadleśnictwie Nowy Targ wyznaczono także obszary Natura 2000 oraz inne cenne przyrodniczo tereny. Nowotarskie nadleśnictwo kontroluje aż 85 proc. Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym leśnictwa: Raba Wyżna, Gorce, Police, Stańcowa, a częściowo także Rabka, Beskid i Bór.

Nowy Targ to nie tylko przyroda

Oprócz typowych pieszych i  rowerowych wycieczek Lasy Państwowe promują także organizowanie biegów na orientację na terenach leśnych. Ta dyscyplina sportowa polega na pokonywaniu trasy między kolejnymi punktami kontrolnymi. Zawodnicy mogą korzystać jedynie z  kompasu i  mapy (z  zaznaczonymi punktami), by zaliczać kolejne odcinki trasy w  określonej wcześniej kolejności. Droga dotarcia do punktów kontrolnych zależy od uczestnika, to on decyduje, którą ścieżkę wybrać, by jak najszybciej dotrzeć do celu.

Biegi na orientację stają się coraz bardziej popularne, do czego przyczyniła się inicjatywa Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników. Zgodnie z zaproponowaną przez Komitet koncepcją Zielonego Punktu Kontrolnego, w lasach powstają stałe punkty kontrolne,. Natomiast mapy dla zawodników udostępnia się w Internecie, by każdy mógł zorganizować zawody we własnym zakresie. Takie miejsca mają standardowe oznaczenia (m.in. logo zarządcy terenu) i wyposażenie, w którego skład wchodzi kasownik kart kontrolnych i kod kreskowy pozwalający na elektroniczne potwierdzenie zaliczenia danego odcinka przez uczestnika biegu. W ramach projektu powstało już ponad 40 tego rodzaju stanowisk. Ich lista jest dostępna na stronie www.zielonypunktkontrolny.pl.

Skarby ukryte w lesie

Jeśli spacer po lesie w  poszukiwaniu cudów natury to za mało, warto spróbować geocachingu, czyli rozrywki dla współczesnych poszukiwaczy skarbów. Tak zwany geocaching to gra terenowa, wykorzystująca system GPS. Zadaniem uczestników jest znalezienie skrzynek ukrytych przez innych graczy. W  takich skrzynkach znajdują się wodoszczelne pojemniki z drobnymi przedmiotami oraz dziennik. Bazy skarbów wraz z obszarami poszukiwań są publikowane w  Internecie, na specjalnych stronach internetowych, np. geocaching.pl czy opencaching.pl. Lokalizacje skrzynek powinny być różnicowane pod względem stopnia trudności. Na początku warto wybrać najłatwiejsze, by dobrze poznać zasady gry. Zabawa jest tak atrakcyjna dla miłośników aktywnego wypoczynku, że nadleśnictwa często same ukrywają „skarby”, by zachęcać turystów do odwiedzania lasów.

Redaktor "Krakowskiego Rynku Nieruchomości".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *