deweloperzy

zawarcie umowy deweloperskiej
Czy zawarcie umowy deweloperskiej gwarantuje nabywcy nieruchomości pełne bezpieczeństwo?

Bez względu na to, jaką umowę zawrzemy, żadna litera, zdanie czy ujęty tam przecinek, nie da nam stuprocentowej gwarancji, że deweloper lub wybrany przez niego wykonawca nie okaże się oszustem czy nierzetelnym kontrahentem, lub że nie zaistnieje zdarzenie grożące powodzeniu inwestycji (np. w związku z nagłym wzrostem cen materiałów budowlanych, brakiem dostępności siły roboczej, uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowę itd.).

wspólnota mieszkaniowa
Czym jest wspólnota mieszkaniowa oraz jakie są prawa i obowiązki jej członków?

Z prawnego punktu widzenia wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną, ale jednostką organizacyjną, która pewne cechy osoby prawnej jednak posiada. Po pierwsze ma firmę, organy, siedzibę, numer NIP i REGON oraz może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, wchodzić w stosunek pracy jako pracodawca. To całkiem sporo, a niektórzy uważają nawet, że wspólnota mieszkaniowa jest na swój sposób spółką i choć to porównanie może być trafne, to jednak nie do końca.

umowa deweloperska
Umowa deweloperska – jak zabezpieczane są prawa nabywców mieszkań z rynku pierwotnego?

Umowa deweloperska to dokument, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego. Z drugiej strony nabywca zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty. Ponieważ umowa ta związana jest z prawem własności nieruchomości, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia jej w formie aktu notarialnego.

rodziny z dziećmi
Rodziny z dziećmi – główni klienci deweloperów. Jakie są ich wymagania mieszkaniowe?

Główni nabywcy mieszkań nie zmieniają się w Polsce od lat. Są to osoby szukające powierzchni pod inwestycje, młode pary oraz rodziny z dziećmi. Ta ostatnia grupa jest dla deweloperów szczególnie ważna, gdyż takich klientów jest z reguły najwięcej. Wybierają też konkretne mieszkania – zwykle są one większe, bardziej komfortowe, ale też zlokalizowane znacznie dalej od centrum miasta.

Fot. Zielone-Kliny
Zamiast wielohektarowego użytku ekologicznego na Klinach – małe zielone enklawy. Radni: „To kpina”

„To, co pojawiło się w poprawkach, jest kpiną. 5 ha wobec 110 ha. Ja się oczywiście nie upieram, że całość musi być użytkiem, ale traktujmy tych mieszkańców poważnie, a nie róbmy z ludzi idiotów” – apelował radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców.

deweloperzy
Deweloperzy biją rekordy w budowie mieszkań. Przed nimi najlepszy rok w historii?

Jak podaje HRE Investments, w pierwszym półroczu 2021 roku deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 88 tysięcy mieszkań. Jest to najwyższy wynik w historii. Należy jednak pamiętać, że w analogicznym okresie w 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii, duża część deweloperów na kilka miesięcy całkowicie wstrzymała się z rozpoczęciem realizowania nowych projektów.